Intelligence Group

Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Onze arbeidsmarkt gerelateerde data verbetert de werving van personeel door werkgevers en de arbeidsmarktkansen van werknemers. Onze data wordt onder andere beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers via ons dashboard Giant, rapporten en API’s. Onze visie is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen door data te vertalen en praktisch toegankelijk te maken voor werkgevers en werknemers.

Fases in het recruitmentproces:
Management, Opstart en Werving
Technologiecategorieën:
Data & dashboard

Te zien op onze demo spot

Binnenkort meer informatie over wat je kunt zien op deze demo spot.

Spreker(s) pitch

Binnenkort vind je hier de spreker(s) die de pitch verzorgt/verzorgen.

Recruitment Tech Demo_Day - 20 april 2023 - Mechelen