Sherpass

Sherpass is een SaaS die wervingsbedrijven tools biedt om hun wervingsproces om te zetten in een technologiegedreven maar mensgericht proces. Door kandidaten een digitaal, toekomstgericht en intelligent cv te bieden, zullen ze relevante informatie verstrekken, waardoor de AI-matching-engine relevante vacatures kan voorstellen.

Fases in het recruitmentproces:
Management, Selectie en Werving
Technologiecategorieën:
Data & dashboard, Matching & cv-parsing en Recruitmentsystemen

Pitch: Voorspelt het verleden altijd de toekomst?

Vaak worden Cv’s, die beheerd worden in een ATS systeem, gebruikt als bron van informatie om nieuwe vacatures te matchen, en voor te stellen aan gekende kandidaten. Vermits het CV vaak historische informatie bevat, en matching engines niet valideren waar de toekomstige interesse ligt, zijn de voorgestelde vacatures in 64% van de gevallen niet relevant voor de kandidaat. Met Sherpass lossen we dit probleem op en zetten we de toekomstige interesses van de kandidaat centraal.

Spreker(s)

Sander Lesage
Sander Lesage, Founder

Sander is founder van Sherpass. Tijdens zijn functie als Enterprise Architect specialiseerde hij zich in het optimaliseren van het recruteringsproces, voornamelijk in staffing bedrijven. Het viel op dat bedrijven zich focussen op de interne digitale transformatie, zonder rekening te houden met de ervaring bij kandidaten. ‘Recruitment is a two-sided story’ schreef hij in 2020 voor zijn MBA-masterthesis en ontwikkelde Sherpass als oplossing voor de problemen die hij identificeerde bij de kandidaten & wervende bedrijven.

Volg ons op social

Site partners

Peiling